www.tpbin.com

www.tpbin.com

 

 


به نام خدا چونکه عالم را منطق بخشید

صنعت عمران در هر کشور جزء یکی از صنایع اصلی محسوب می شود :
لذا با بالا رفتن سطح دانش و اطلاعات شاغلین در این صنعت می توان امیدوارتر به آینده کشور نگاه کرد.

با این دیدگاه، اقدام به جمع آوری اطلاعات جدید عمرانی و راه اندازی این پایگاه کردیم.

 


وکسی نیفروزد چراغی را تا که پنهانش کند
یا زیر پیمانه اش گذارد،

بلکه بر چراغدانش نهد،

تا آنان که داخل شوند،

روشناییش را ببینند.

آدرس جدید ما

www.tpbin.com
 
گزارش تخلف
بعدی