.............مقالات و نرم افزار های عمرانی.............

فهرست موضوعی مقالات

 

 

برای دریافت مقالات اینجا را کلیک کنید

مقالات

لازم به ذکر است که این صفحه مربوط به فهرست موضوعی مقالات می باشد

رفتارسنجی و ارزیابی پایداري سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداري مكانيابي پاركينگهاي عمومي در محله خاني آباد منطقه 12 شهرداري تهران با استفاده از
GIS و الگوي AHP
Upgrading the Performance Level of Frames Using Fiber
Reinforced Plastic Sheets
روش تحلیلی برای برآورد فشار جانبی ناشی از سربار بر دیوارهای حائل صلب
Laterally Pre-stressed Concrete with Composites
Laboratory Investigations on Underwater-Landslide-Generated
Waves and Run-up
مطالعة آزمايشگاهي اتصال خمشي تير I شكل به ستون قوطي شكل با بكارگيري ورق میانگذر
بررسي ويژگي ها و مزاياي استفاده از مخازن ذخيره جانبي
در پروژه هاي سدسازي
تحليل ديناميكي خط آهن تحت اثر بريدگي چرخ وسيله نقليه ريلي
Mechanical behavior of a cemented gravely sand under monotonic
and cyclic loading-case study of Tehran alluvium
بررسی عددی رفتار پی های سطحی روی ماسه مسلح تحت اثر بارهای تناوبی
ارزيابي اثرات محيط زيستي ساخت و سازهاي منطقه پارس جنوبي
بر خط ساحلي خليج فارس
بقیه فایلها را هم دوستانی که دانلود میکنند عناوین مقالات آن را در همین تاپیک بنویسند که بقیه دوستان از آن مطلع شوند

ارزيابي تخليه سريع در سدهاي خاكي
تاثیر طول و مقدار فایبرهای فلزی بر مقاومت تک محوری کائولینیت
تاثير زاويه برخورد امواج لرز هاي بر رفتار بعد از كمانش موضعي عرشه پل كابلي ايستا دهانه بزرگ
بررسي لرزه اي رفتار غير خطي هندسي پل كابلي ايستا دهانه بزرگ، با عرشه جعبه اي، با
توجه به زاويه برخورد امواج لرزه اي
تاثير مودهاي بالا و نامنظمي در رفتار لرزهاي پلهاي بزرگراهي با پايههاي تك ستوني
بررسیاثر پذیري خواصمکانیکی بتن خودتراکم الیافی در مقابل تغییرات میزان آب و
الیاف
Utilizing Self Organizing Maps to Enhance Pareto Front
Discovery in Large Data Sets
تعیین بار کمانش ستونها با در نظر گرفتن اثر کمکی تکیه شده بر سایر ستونها
بررسي تاثير عوامل تراكم بر نفوذپذيري ناهمسانگرد خاكهاي چسبنده اصطكاكي
Modeling of large frictional contact problems using
augmented-Lagrange method
مقایسه معیارهای مرزی در ترسیم پتانسیل روانگرایی محل ترمینال جنوب فرودگاه لامرد
بررسی اثر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک
مطالعه آزمايشگاهي اثرعدد فرود جريان بر الگوي آبشستگي پيرامون آبشكن هاي T شکل مستقر در قوس 90 درجه
ارزیابی شبکه لوله های فولادی مدفون گاز شهری اصفهان تحت اثر روانگرایی
بررسي عددي تاثير تراز سطح آب بر روند رسوب زدايي از مخزن سد
بررسی نقش و تاثیر اتضالات بر وزن بهینه سازه های فولادی

تهيه نقشه شماره منحني رواناب و ضريب نگهداشت سطحي حوضه آبريز منصورآباد بيرجند با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره IRS
بررسی کارایی سیستم SBR-GAC درتصفیه فاضلاب با بارآلودگی بالا
ULTIMATE LOAD TEST AND DUCTILITY 0F
CONSTRUCTED POST-TENSIONED SCC CONTINUOUS
SLABS
تشدید امواج لرزه ای در آبرفت در سطح شهر مشهد
بررسی پایداری گنبدهای دو لایه فضاکار تحت اثر بار باد
بررسي روشهاي كنترل تنشهاي حرارتي در سازههاي بتن حجيم و قابليت كاربرد آنها
مطالعه موردي: سازه سرريز سد گتوند عليا
بررسي روشهاي مديريت رسوبگذاري در سدها و قابليت كاربرد آنها با توجه به ملاحظات
طراحي و بهره برداري(مطالعه موردي سد كرخه)
تحلیل پایداري سواحل رودخانههاي مرکب

بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي با استفاده از فولاد معمولي و فولاد نرمه
بررسي رفتار ديناميكي تونلهاي كم عمق با استفاده از تركيب روشهاي اجزا محدود و المان
مرزي در فضاي سه بعدي
تحليل رفتار ديناميكي حفرات زيرزميني عميق با استفاده
از روش المانهاي مرزي
بررسي خواص مكانيكي بتن تقويت شده با الياف نايلون (NFRC)
بررسی اثر طول و فاصلۀ آبشکنها بر فرسایش و رسوب کف
انتخاب روش حفاری مکانیزه سپری و بهسازی شرایط خاک در مسیر شماره یک تونل دوقلوی متروی تبریز
بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر روی نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل - مطالعه موردی مسیر شماره یک تونل دوقلوی تبریز
ارزيابي روشهاي تقريبي ارائه شده در آيين نامه هاي طراحي در محاسبه پاسخ بحراني
سازه تحت تأثير مؤلفه هاي افقي زلزله هاي نزديك گسل
بررسي تاثير مراقبت رطوبتي بعد از ساخت بر رفتار سازه هاي آجري

Pavement Subsurface Drainage Design Procedure for Iran
Boundary Element Furmulation for Viscoelastic Structures Using the SLS Model
استفاده از نانوسیلیس جهت بهبود خواص سیمان های کامپوزیت حاوی دوده سیلیس
Moment-rotation behavior of bolted
Top-seat angle connections
Gases Management in Wastewater Collection Networks
Mashhad- Iran
مقايسه روشهاي مختلف تعيين سرعت برشي پروفيل هاي سرعت در بازه هاي دارا و بدون
پوشش گياهي در كناره ها و شن در كف
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش با استفاده از روش کاهش مقیاس
بررسي وتشابه سازي عكس العملهاي شبكه آبرساني بم در هنگام زلزله

مقايسه تجربي رفتار خارج از صفحه سقف هاي طاق ضربي تقويت شده
تحلیل دینامیکی شمعها تحت نیروهاي هارمونیکی جانبی
انتخاب بهينه نوع تقاطع غير همسطح بر اساس تحليل هاي ترافيكي و اقتصادي
شبیه سازی تصادفات عابرین پیاده در محیط المان محدود Ls dyna
بهينه سازي وزن قاب هاي ساده بادبندي تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي حاصل از
آناليز مودال طيفي، به روش كلوني مورچگان.
مقایسه رفتار سد خاکی با مصالح هسته رسی و رس مخلوط
Multi-component seismic analysis and estimating the
results by means of ET method
مدلسازي عددي انتشار و پخش آلاینده هاي هوا و مقایسه آن با مدل پلوم گوس
بررسی جریانهای گرانشی غیر مستغرق در عرصه های آبی - گیاهی غیرهمگن
بررسي رفتار سقفهاي با تيرچه هاي فولادي در برابر انفجار
بررسي و اعتبار بخشي يك مدل رفتاري خاك غيراشباع
تحت مسيرهاي آزمايشگاهي ( محمد ملکی ، علی حقایق )
فرمولبندی المانهای محدود مسائل تماسی ویسکوالاستیک به وسیله یک فرآیند حل نموی - انطباقی در معادلات وارهیدگی
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشس تسنجي در سدهاي خاكي
نقش انواع مختلف لوله ها و شدتهاي متفاوت ميدان مغناطيسي در كاهش ترسيب در
لوله هاي آبياري تحت فشار در تصفيه مغناطيسي
حفظ و بهبود محيط زيست آبزيان با بهره گيري از فنآوري نوين تصفيه مغناطيسي آب
تعيين ظرفيت باربري شمعهاي كوبيده شده در خاكهاي غيرچسبنده
با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

بررسي توالي پس لرزه ها و توزيع مكاني و زماني آنها در ايران
مدلسازي عددي حوضچه تست امواج و مطالعه انتشار و استهلاك موج در آن به روش SPH

ارزيابي لرزه اي رفتار اتصالات بتني تير به ستون در ساختمانهاي با اعضا پيش ساخته به
روش اجزا محدود
تحلیل ظرفیت باربری لرزه ای پیهای سطحی روی خاکهای مسلح با روش مشخصه های تنش
ارزيابي پاسخ ديناميك غير خطي سكوي دريايي شناور تطبيقي از نوع الوار
لوله اي تحت اثر امواج ضربه اي زير سطحي ناشي از انفجار زير آب
افزایش راندمان سرریزهای جانبی مایل با استفاده از هندسه نامتقارن
حذف نيتر وژن آمونياكي از شيرابه محل دفن پسماندهاي شهري
توسط فرايند ترسيب استراوايت
بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ
مدلسازي اصطكاك غيرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جريان در مجاري بسته
کاربرد محاسبات توزیع شده در تحلیلهای احتمالی پاسخ زمین
مقايسه مدلهاي DRASTIC و GODS در تعيين آسيب پذيري سفره هاي آب زيرزميني دشت یزد-اردکان
بررسي و مقايسه مدل هاي برفابي پيش بيني جريان
تحليل شمعهاي تكي تحت بار افقي با روش گوه كرنش
روش هيبريدي ماشين هاي بردار پشتيبان و جستجوگر هارموني
در پيش بيني عملكرد بهينه مخازن
Effect of Modeling Floor Diaphragm Flexural Rigidity on
Seismic Design of Steel Buildings with RC Shear Walls
مدل سازي سازه اي سد هاي قوسي به صورت تير با مقطع متغير
ارائه الگوريتم جديد بر پاية الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي تيردوسر درگيرتحت بار
متمركز (Numerical Integration & FEA(ANSYS) with GA)
تغييرات رسوب معلق روزانه در رودخانه كجور
بررسي رفتار برشي ماسههاي كربناته به كمك شبكه عصبي مصنوعي
تحلیل دینامیکی صفحات نسبتآ ضخیم مستطیلی واقع بر بستر ارتجاعی تحت اثر بار متحرک بر اساس تئوریهای تغییر فرم برشی
شبيه سازي جريان روزانه با استفاده از مدل پيوسته بارش رواناب براي حوضه كارون
مدلسازی احتمالی اشتعالهای پس از زلزله ناشی از تخریب شبکه توزیع گاز و برق شهری
Determination of Soil-Water Characteristic Curve Using
Multifractal Soil Media and Pore Network Modeling
مطالعه اثرگيرداري خاك بستر روي رفتار ناپايداري سكوهاي خودبالابر تحت اثر Punch Throgh
بهره وری هزینه بهسازی زیرساخت های راه آهن

مکانیابی مراکز آتش نشانی با بکارگیری مدل AHP در محیط GIS
بررسی امکان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن
برنامه ریزی و طراحی شبکه یک پارچه و منسجم مسیرهای ویژه موتورسیکلت به عنوان یک روش حمل و نقل شهری
بررسی مقاوم سازي سازه هاي فلزي موجود توسط سیستم HYDE
كاربردهاي نظريه گروه و گروههاي تقارني
در تحليل سازههاي فضاكار با تقارنهاي پيچيده
بررسي نشست و پايداري جاده شهيد كلانتري در ناحيه ساحل غرب درياچه اروميه
ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال خمشی RBS با بکارگیری ورق موجدار در ناحیه مفصل پلاستیک
بررسی رفتار جاذب هاي انرژي در مقاوم سازي صفحات فولادي در مقابل موج انفجار و ضربه
تاثير پوزولانهاي مختلف بر روي خواص ملات پرمقاومت حاوي الياف پليپروپيلن
تحت درجه حرارتهاي بالا
Application of Differential Quadrature Method in numerical
solution of flow through porous media
بررسي اثر مستهلك كننده هاي اصطكاكي در صفحات فولادي
در برابر بارگذاري انفجاري
Estimation of concrete compressive strength using
advanced multivariate statistical techniques
بررسی تاثیر بلوکهای مستغرق متناوب بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در یک کانال مستطیلی
شناسايي و ارزيابي ريسك آلاينده هاي هيدروكربني موجود در آب خام مصرف شده و
پساب خروجي از پالايشگاه

بررسی آزمایشگاهی روشهای بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی
بررسي جذب فلزات سنگين توسط نانورس
Prediction of traffic accident severity based on fuzzy logic
بررسي پارامتري ارتعاشات منتقل شده به سازه در اثر عبور سريع قطارهاي زيرزميني
پیش بینی واقع بینانه واکنش لرزه ای یک سیستم خاک - سازه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی لایه بندی حرارتی در مخزن سد سفیدرود
بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی سراب کارستی نیلوفر در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات بارش و خشکسالی سالهای اخیر
معرفی نرم افزار SIDRO و کاربرد آن در طراحی سیفون معکوس
طرح جدید دستگاه اصلاح شده آرکان برای تعیین پارامترهای مکانیک شکست مواد مقاومت بالا تحت مود مرکب
New Method For Mitigation of Concrete Bridge Piers
A comparison of surface water quality sampling program
using Water Framework Directive in Iran
Appropriate Pattern In Evaluating Disaster Exposed Systems
by Using Modified Balance Theory
اثر خصوصیات توپوگرافی و ژئوتکنیکی ساختگاه بر نمودار بزرگنمایی و طیف پاسخ حاصل از زلزله

شبیه سازي الگوي انتشار امواج بلند تسونامی و محاسبه زمان رسیدن آنها به خط ساحلی
مسیریابی جریان آب در شبکه های نامنظم
ارزیابی دیوار آب بند سدهای خاکی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در ایجاد قیرزدگی رویه های آسفالتی در مناطق گرمسیر
بررسي و تعيين ضرايب سينيتيكي راكتور بيولوژيكي با بستر متحرك (MBBR) براي تجزيه زيستي مونو اتيلن گليكول با بار بالا
شبيه سازي شرايط جريان در يك كانال قوس دار آزمايشگاهي با استفاده از يك مدل عددي
سه بعدي
طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
معرفی مدلی برای تخمین بار معلق رسوب با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روشهای کلاسیک و شبکه عصبی
بررسي اثر تحكيم ناهمسان بر رفتار زهكشي نشده مخلوط هاي ماسه و سيلت
افزايش ظرفيت برشي تيرهاي بتن مسلح T- شکل سراسری ضعیف با نصب ورق هاي كمپوزيت CFRP
بررسی نرم شدگی وسخت شدگی کرنش بتن محصور شده با ورق هاي FRP بر مقاومت و شکلپذیری اعضا
بررسي پديده آبشستگي در پاياب دراپ قائم بلند و مقايسه مدل آزمايشگاهي با نتايج
حاصل از نرم افزار FLOW-3D
تاثیر سختی ، هندسه و وزن ساختمان مجاور در حرکت زمین ناشی از حفر تونل (محمد ملکی ، حسین سرشته)
ارائه مدل كنترل كيفي ساخت لايه هاي غيرچسبنده روسازي بر پايه نتايج PFWD
ارزیابی دستگاه LWD جهت تعیین سختی مصالح روسازی
بررسي اثر آبخور شناور و زاويه ي برخورد امواج در پاسخ شناور هاي چند پانتوني
توزيع شده در سطح
بررسی اثر چاه حفر شده بر ظرفیت باربری پی های سطحی
Soil-Water retention behaviour of an unsaturated kaolin-sand
mixture
ارزيابي مقايسه اي شبكه عصبي مصنوعي ديناميك و مدل HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار سیلاب
Stress-Strain Behavior of Asphalt Concrete as a Sealing Core in
Earth fill Dams under Cyclic Loading
تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی با تاکید بر کنترل آنی روابط منطقی و توپولوژیکی یان عوارض
EVALUATING SCALE EFFECTS ON EXPERIMENTAL
STUDIES OF NONLINEAR UNSTEADY FLOW REGIMES
مدل چند فازي تخمين سطح آزاد جريان سيال به روش MPS
تدوين الگوي مهندسي انتقال آب بين حوضه اي: كاربرد تئوري بازي ها بررسي رفتار تيرهاي فولادي مقاومسازي شده با سيستم كامپوزيت كربن/ شيشه توسط
نرمافزار ANSYS
بررسي روش هاي كنترل نشت در عمليات حفاري مجاور
سطح آب زيرزميني

بررسي عوامل فيزيكي موثر بر پخش و رقيق شدگي فاضلاب تخليه شده در دريا
Development of a Smart Tool for Capturing Novel
Advancement in Ballasted Rail Track Substructure
محاسبه ضرایب شدت تنش ناچهای V شکل تیز به روش المن محدود مديريت رسوب شويي مخازن سد ها با استفاده از مدل سه بعدي SSIIM و GIS
پارامترهای موثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورقهای FRP
تعيين عمق ترك كششي در سواحل ناپايدار رودخانه با استفاده از اطلاعات آزمايشگاهي و
ميداني و روش آناليز ابعادي
بررسي چگونگي استفاده از ايزولاسيون لرزه اي در روش طراحي بر مبناي عملكرد
Laboratory Investigation on Performance Properties of Rubber
Modified Vacuum Bottom Residuum
Shear Properties of Internal Support System (Rock Bridges)
Study on the water availability in Iran, using the international
water indicators
Modeling Stress-Strain Behavior of Unsaturated Soils Using A
Genetic Algorithm-Based Neural Network
سیستم اطلاعات و ارتباطات مدیریت جامع بحران
حل مسئله طراحي شبكه حمل و نقل مواد خطرناك
شبيه سازي زلزله پنجم د يماه 1382 بم با استفاده از تابع گرين

بررسي تأثير پارامترهاي مكانيكي خاك و بارگذاري لرزه اي بر رفتار ديناميكي ديوارهاي
حايل خاك مسلح
بررسی ومقایسه دستورالعمل هاي ارزیابی سریع آسیب پذیري سازه ها در برابر زلزله : روشهاي آریا و ATC
Effect of Variable Fluid Damper on the Response of
Sliding Base Isolation System
مكانيابي بهينه محل هاي پايش نشت از يك منبع آلودگي آب زيرزميني و
تحليل داد ههاي پايش با استفاده از شبكه هاي بيزي
زمان بندي هماهنگ خطوط حمل و نقل همگاني
Seismic retrofit of a historical building in Tehran university
museum using FRP technology and steel jacketing
طراحي بهينه شبكه هاي توزيع آب شهري با تكيه بر برنامه زماني بلند مدت توسعه شبكه
پیش بینی بلند مدت جریان رودخانه زاینده رود با استفاده از تکینک پیش بینی تجمعی جریان (ESP) و سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی
مديريت كيفيت آب رودخانه بر اساس چند آلاينده شاخص با استفاده از مدل هاي تجارت
مجوز هاي تخليه بار آلودگي و رفع اختلاف
Thermal Void Ratio State Surface Effect on Immiscible Fluid
(NAPL) Flow through Unsaturated Poroelastic Media
بررسی تعیین زمان گذر یک ماهواره از یک مکان مشخص با استفاده از پارامترهای دو خط مدار (TLE)
بررسي اثر تحريك هاي دو جهتي در زلزله هاي نزديك گسل
با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
مطالعه اثرات ساختگاه بر جنبشهاي قوي زمین
در نواحی آبرفتیمجاور بندر ماهشهر
تحليل پايداري شيرواني تكيه گاه سمت چپ در سد شفارود
تدوين قوانين تجارت مجوزهاي تخليه بار آلودگي در رودخانه ها در زمان واقعي: كاربرد
شبكه هاي بيزي و بازي هاي همكارانه مجموع صفر فازي
بررسي دقت نتايج روش طيف ظرفيت در محاسبه تغيير مكان هدف در قابهاي فولادي داراي
اتصال خورجيني
محاسبه فرکانسهای طبیعی ارتعاش سازه های فضا کار بدون حرکت جانبی با استفاده از ضرب کارتزین
Probabilistic Methods in Rock Slope Engineering:
Basic concepts, Current Drawbacks and Possible Improvements
تأثير الياف بر رفتار مكانيكي خاك تثبيت شده با آهك
ارزیابی عملکرد لرزهای و تحلیل خسارت سامانههای آبرسانی به منظور مقاومسازی

تعریف ضرایب و معیارهای منطقی برای مقایسه جامع سیستم حمل و نقل موتورسیکلت و اتومبیل در محیطهای شهری
بررسی قابلیت رویت به عنوان یک مولفه مهم در ایمنی موتورسیکلت
بهره برداری بهینه از سیستم مخازن در زمان سیلاب : رویکرد شبیه سازی - بهینه سازی
( حمیدرضا پیوندی سید جمشید موسوی علی حیدری )
Seismic reliability and sensitivity assessment of
Soil-Structure-Foundation Systems
کاهش میزان تبخیرمنابع آب با استفاده از الکل جوجوبا
بررسي و انتخاب مصالح مناسب تزريق در پي سدهاي واقع بر تشكيلات حاوي آب زير زميني
داراي سولفات
A Pavement Management Software Package for Iran
ارايه مدلهاي پيش بيني تصادفات براي شبكه راههاي شهري
تأثير آرماتورهاي افقي و قائم در ظرفيت برشي تير هاي عميق بتن مسلح
توسعه و کاربرد مدل ریاضی دوبعدی روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی در حالت درون گذر - روگذر
پهنه بندي ريسك لرزهاي شبكههاي آبرساني شهري
مقايسه اقتصادي سيستم هاي قاب خمشي فولادي ويژه، متوسط و معمولي
Computation of bearing capacity factors using finite element
method
بررسی استهلاک انرژی در پدیده برخورد پرتابه با دال بتنی غیرمسلح و عمق نهایی نفوذ
بررسی انتقال آلاینده آلی ( BOD ) در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اثر طول آبشكن در محافظت از سواحل رودخانه در فرسايش
كنارهي سيلابدشتها به روش مدل فيزيكي
تزريق آب به سفره هاي آب زيرزميني و تاثير آن در نشست منطقهاي
تحليل نيم فضاي ايزوتروپ جانبي تحت اثر صفحه صلب داير هاي با استفاده از توابع گرين بار
رينگي

بررسي اثر عمل آوري بتن با بخار بر احتمال خوردگي ميلگرد
در شرايط محيطي خليج فارس
(محسن تدین سید محمد سجادی ناصر ظریف مقدم )
ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق بندرعباس
بررسی نحوه تغییرات رفتار خاک در اطراف شمعهای تکی بلند با ارتفاع و قطرهای مختلف
Static and dynamic soil–structure interaction response of
Kazeroon cooling towers
بررسي تراوش در ساختگاه سد كوثر با استفاده از روش حرارت سنجي
Application of ET method for estimation of inelastic
deformation demands of steel frames
تعيين خروج از مركزيت در ساختمانهاي چند طبقه نامنظم
پياده سازي سيستم خبره براي كاهش تلفات جاده اي در اثر تغييرات آب و هوايي
بررسی تاثیر استفاده از الیاف خمیر کرافت و الیاف خمیر کاغذ باطله در تقویت کامپوزیتهای فیبر سیمانی
Numerical Solution of 2-D Burgers’ Equations Using
RBF-Based Mesh-free Method
استفاده از روش هاي گراف تئوريكي براي بهبود خوش وضعي ماتريس نرمي سازه در تحليل
بهينه سازه اي
Credibility Range of Dupuit-Forchheimer assumption in Steady
Unconfined Flow to a Horizontal Drain
بررسي شروع جريان غيرريزشي (Skimming Flow) در سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدلهای فیزیکی
تصحيح ضريب سرعت سطحي روش جسم شناور در كانال هاي روباز مستطيلي
OPTIMIZATION OF PRESRESSED CONCRETE
FLANGED-SECTION BEAMS
بررسي تاثير شيب، بر ميزان افت انرژي نسبي صورت گرفته در سرريزهاي پلكاني با استفاده
از مدل هاي فيزيكي
Addressing Identifiability and Equifinality in Calibration of a
Distributed Rainfall-Runoff Model Using Genetic Algorithms
تعیین تابع توزیع خسارت در قاب بتنی خمشی بر مبناي شاخص مبتنی بر انرژي

ارائه روشهای نوین مقاوم سازی با استفاده از الیاف GFRP و CFRP
پيش بيني شكست ترد در سازه هاي حاوي ناچ U شکل تحت بارگذاری برش خالص
بررسی تاثیر محل بازشو در رفتار دیوار برشی ساخته شده از ورقهای فولادی مثلثی
رفتار لرزه ای بناهای تاریخی دوره ی ایلخانی با استفاده از مدلسازی ماکرو
(با مطالعه موردی بناهای استان آذربایجان شرقی)
آنالیز استاتیکی غیرخطی ساختمانهای بتن مسلح با شکلپذیری معمولی و پلان نامنظم طراحی شده بر اساس آیین نامه های ایران
تحلیل عددی رفتار سد خاکی مسجد سلیمان و پیش بینی رفتار سد ملاصدرا
تعیین دانه بندی بهینه برای روکش های آسفالتی SMA
Promoting Outcome Based Education of Environmental
Engineering Curricula through Problem Oriented Project
Based Learning
تأثير تزريق بر روي نفوذپذيري خاكهاي دانهاي
نمودارهاي طراحي روسازي راه هاي بدون رويه مسلح شده به ژئوسنتتيك ها
رابطهي تجربي براي تعيين ضريب تلهاندازي مخازن سدهاي شكافدار
شبيه سازي بهره برداري سيستم چند مخزنه در شرايط كم آبي با
استفاده از روش پويايي سيستم
بررسي ميزان خطا در طراحي بر اساس عملكرد سازه هاي فولادي
توسط تحليل ديناميكي غيرخطي مقياس شده
بررسی اثر طول آب شکن بر عمق آب شستگی اطراف آن در قوس 180 درجه رودخانه ها
بررسی اثر موقعیت قرارگیری پایه پل استوانه ای بر عمق آب شستگی در قوس رودخانه ها
بررسی پدیده آب شستگی در مراحل ساخت آبشکنهای متوالی در قوس رودخانه ها
ارزیابی مقاومت برشی خاک - ژئوگرید در بررسی پایداری خاکریز مسلح
ارزیابی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح شده در سیستم ساندویچی
رفتار دیوارهای برشی فولادی با اعوجاج اولیه
اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی سیستم بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری
(مطالعه موردی : شبکه های آبیاری استان خوزستان)
بررسي استفاده از سرباره فولاد سازي جهت افزايش مقاومت خاكهاي ريزدانه
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات صلب خورجيني پيشنهادي آيين نامه ايران
بهینه سازی هندسی سازه های فضاکار و گنبدی شکل با در نظر گرفتن کمانش اعضا و ارتفاع متغیر گره ها با استفاده از الگوریتم وراثتی

علل تخریب سازه دایک شاه ولی و راه حلهای ترمیم آن
مقايسه پروفيل سرعت موج برشي لايه هاي زير سطحي حاصل از روش DHT با روشهای SASW و MASW
(مطالعه موردي در دانشگاه صنعتي شاهرود)
تحليل تنش-كرنش سيستمهاي مختلف اتصال ديوار آب بند بتن پلاستيك به هسته سدهاي
خاكي در بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
پایداري خاك مسلح با ژئوتکستایل واقع بر یک حفره زیر زمینی
رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل هاي نبافته تحت اثر تنش محصور كننده و گراديان
هيدروليكي متغير
مدل سازي الگوي تغييرات فشار سيال در خا ك بر اثر برداشت و محاسبه
تغيير شكل محيط متخلخل
تاثير سرباره فولاد سازي بر دوام خاكهاي ريزدانه
بررسي عددي سه بعدي روند رشد و استهلاك جريان حلزوني در كانال هاي قوسي U شکل
تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اثر ساخت و بافت سنگ توف بر روي ويژگيهاي مهندسي آن
بررسي تأثير پروژه هاي تغذيه مصنوعي بر مشخصات فيزيكو-شيميائي خاك (مطالعه موردي پروژه كوهنجان سروستان در استان فارس)
A New Approach for Seismic Design of the Asymmetric Shear Wall
Concrete Buildings Located Within Near-Fault Ground Motions
تعيين عمق مدفون در سپرهاي بدون مهار جانبي در شرايط بارگذاري لرز هاي
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میکروسیلیس ، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن
محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه سازی استوکاستیک
تئوري قابليت اعتماد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
حل مسائل قابليت اعتماد معكوس با توابع پاسخ غير مشخص

Seismic design of earth-retaining by artifical neural network
مقایسه تحلیلی سه نرم افزار Mudulus6.0 و Flmod5.0 و Evercalc5.0 در
محاسبه معکوس ضرایب ارتجاعی لایه هاي روسازي
Statistical Functions as an Auxiliary Means in Hydrological
Time Series Modeling Using New Data Driven Techniques
Data Pre-processing Concern in Hydrological Time Series
Modeling Using Artificial Neural Networks
طراحی شمع ها بر اساس نتایج آزمایش CPTu و آزمایش دینامیکی در سازه های فراساحل ، مطالعه موردی بر روی هشت شمع اجرا شده در پل میانگذر دریاچه ارومیه
رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی
گسترش مدل رفتاری خاک غیراشباع به فضای تنش متقارن محوری
کاربرد روش انرژي در طراحی قاب هاي خمشی فولادي
بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاك در نتیجه اجراي عملیات آبیاري با
فاضلاب خام شرق اهواز
برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین
مقايسة روشهاي اخير ارائه شده جهت ارزيابي پتانسيل روانگرايي در پي آبرفتي
اندركنش ديناميكي پي هاي عميق و خاك اطراف با تحليل هاي تاريخچه زماني
بررسي اثر ژئوتكستايلها در افزايش باربري روسازي
پيش بيني زاويه اصطكاك داخلي خاك تحت شرايط تحكيم يافته و زهكشي شده (CD ) با استفاده از منطق فازی
Size effect of foundation on modulus of sub grade reaction in
clayey soil
مقايسه الگوي فرسايش در تلاقي رودخانه هاي همكف و غير همكف
مقاومت برشی و شکلپذیری ماسه مسلح به تریشه های بازیافتی از بسته بندی مواد غذایی
كاهش ميزان آبشستگي تكيه گاه پل با استفاده از آبشكن محافظ
مرمت گوشه سازیهاي گنبدهاي ایرانی نقطه تبلور حضور همزمان معماران و مهندسین سازه

رفتار برشي زهكشي نشده ماسه هاي كربناته
بهينه سازي هيدروگراف واحد با توزيع احتمالاتي و الگوريتم ژنتيك
تاثير اندازه دانههاي ماسه بر روي مقاومت آزمايشگاهي ماسه هاي رسي متراکم پیش تحکیم یافته
بررسی اثرات خوردگیبر ظرفیتباربري شمع هاي ترکیبی
ارزیابی پتانسیل کاربرد آزمایش نفوذسنج دینامیکی در کنترل کیفیت تراکم خاك
بهينه يابي گنبدهاي بتني مسلح
بررسی رفتار دیوارهاي برشیِ بتنیِ همبسته در سطوح عملکرديِ مختلف
NONLINEAR SEISMIC BEHAVIOR OF A RC FRAME
REPAIRED BY FRP LAMINATES
تحليل رفتار تنش كرنش سد البرز با استفاده از قرائت هاي ابزار دقيق و تحقيق ميزان و
موقعيت تنشهاي بحراني حين ساخت تا پايان ساخت
Gravity Dam Shape Optimization Using Simulated Annealing
بررسیآسیبپذیري قابهاي خمشی فولادي با اتصالات صلب
و نیمه صلب با استفاده از شاخصهاي خسارت
آناليز مقايسه اي بر روابط ظرفيت باربري پايه هاي سنگي در فضاهاي زيرزميني و ارائه
رابطه تجربي جديد مطابق خصوصيات ژئومكانيكي پايه هاي آهكي
تاثير خصوصيات ژئومكانيكي سنگ در ظرفيت باربري پايه هاي سنگي
در فضاهاي زير زميني(مطالعه موردي معدن سنگ شكنان جهرم)
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار رس مسلح با ژئوتكستايل
بررسي تاثير عامل بارش پيشين در براورد جريان رودخانه توسط مدل سازي هوشمند بارش
رواناب
طراحي مدل براي تعيين اثر زمانبندي سيستم اتوبوس بر زمان انتظار مسافران در
ايستگاههاي اتوبوس
تعيين اثر ديافراگم در تحليل تيرها و شبكههاي خميدهي افقي فولادي
كاربرد الگوريتم هاي فراابتكاري در بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب شهري
ارائه يك روش ساده بمنظور انتخاب اوليه مشخصات ميراگرهاي فولادي در طراحي بهينه
سازه هاي كوتاه مرتبه
اثرات زبري جداره شمعها بر ظرفيت باربري آنها در ماسه خشك
همبستگي دوام وارفتگي با ويژگيهاي مكانيكي نمونههايي از سنگهاي ساختماني با تأكيد
بر تأثير تعداد چرخه هاي تر و خشك شدن
حذف آزمایشگاهیمواد نفتیاز آب آلوده با کمک خاكداراي محتوي آلی بالا (Peat)
برآورد تابع تقاضاي حمل غلات و حبوبات در سيستم حمل و نقل جاد هاي كشور
آنالیز سازه اي گنبد قابوس
بررسي توزيع سرعت جريان در اطراف پايه پل با استفاده از مدل عددي
بهسازی لرزه ای ستونهای بتن مسلح با استفاده از غلاف فولادی
بررسی رفتاری میانقابهای آجری بهسازی شده توسط لایه شاتکریت یک طرفه
تاثير دبي و عمق آب پاييندست حوضچه آرامش سرريز سد نمرود بر فشار
ديناميكي كف حوضچه با استفاده از مدل فيزيكي
بررسي عملكرد حوضچه آرامش تيپ دو USBR در دبي هاي متفاوت بر اساس مدل فيزيكي مطالعه موردي سد مخزني نمرود

تعیین معیاری عددی برای تشخیص نامنظمی ارتفاعی سختی سازه
Numerical Bearing Capacity Prediction of Unsaturated
Soils by the Method of Stress Characteristics
ريز مقياس نمايي بارندگي در تهران، ايران
بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل
بررسي تاثيرات ميرايي ويسكوز بر پاسخ ديناميكي غيرخطي سيستم دال وديوار بتني
Potential Residential Area in Urban Transportation System:
Taking into Consideration of Accessibility and
Air Quality
تأثیر گچ بر تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی خاك رسی
بررسی طول موثر تاج سرریزهای زاویه دار در کانال با جریان آزاد
جداسازي باكتري بومي از خاك آلوده پالايشگاه نفت تهران با توانايي حذف گازوئيل
بررسی تجربی رفتار برشگیرهاي به شکل ناودانی نبشی و برشگیر T شکل
مدلسازي سير و حركت باكتري كليفرم مدفوعي در حوزه آبريز رودخانه جاجرود
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص SPI در استان اصفهان
مقايسه پارامترهاي طرح مارشال دانهبندي آستر آييننامه ايران
با دانهبنديهاي بدست آمده از رابطه فولر
بررسی رفتار لرزه ای سیستم باربر جانبی نوین تیر- ستون صلیبی
(پیام اشتری - مصطفی بنده زاده)
تعیین ظرفیت باربری نهایی دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ها
(علیرضا جهانپور - حمید محرمی - علی اکبر آقا کوچک)
بررسی خصوصیات جریان دوفازی بر روی سرریز پلکانی
بررسي قابليت شناسايي مودها در حالت تحريك طبيعي تكيه گاهي
مقايسه بارگذاري آئين نامه هاي ايران و فرانسه بر مدت سرويس دهي روسازي انعطاف
پذير به روش الاستيك
بررسی عملکرد روش MPA در ساختمانهای فولادی منظم در ارتفاع
بررسي و ارزيابي ريزش قير تثبيت كننده هاي مختلف در مخلوطهاي با استخوانبندي
سنگدانه اي

تحليل اجزاي محدود غير خطي اتصال كف ستون ها
با تقويت كننده هاي مثلثي و ذوزنقه اي
محاسبه ضریب رفتار سیستم باربر جانبی نوین تیر - ستون صلیبی (پیام اشتری - مصطفی بنده زاده )
تحليل احتمال انديشانه كمانش صفحات نا همسانگرد چندلايه در فضاي عدم قطعيت
بررسي رياضي رفتار متقابل خاك_ سازه در سازه هاي ويژه واقع در مسير تونل هاي عميق مترو
شيراز و مقايسه نتايج عددي حاصله با رفتار واقعي ثبت شده توسط ابزار دقيق
يك روش جديد براي تحليل الاستيك غيرخطي دكلهاي مهارشده با كابل
مقایسه و مدل سازی انتقال آلاینده ها در لاینرهای مرکب مدفن های مدرن شهری
Horizontal bearing capacity of pile in sand by neural networks
ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود با سیستم سازه ای دوگانه به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و طیف ظرفیت رفتار لرزه اي ساختمان هاي مرتفع بتني پيش ساخته داراي ديوار برشي فولادي
بررسي خصوصيات ديناميكي ماسه در سطوح مختلف اشباع با دستگاه برش ساده تناوبي
تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی
مطالعه آزمايشگاهي و عددي الگوي جريان حول آبشكن در قوس 90 درجه
Analysis and design of pressure tunnels , utilizing common FEM based softwares

تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوار برشی تقویت شده بوسیله FRP با روش زمان دوام
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهاي بتن خود متراكم
و بهينه سازي آن با پودر خاكستر بادي
پيش بيني زلزله با توجه به مطالعات سايزموتكتونيكي گسلها و با استفاده از شبكه عصبي
مصنوعي(مطالعه موردي استان فارس)
مدل SSP جهت پیش یابی جریان ماهانه رودخانه
Modeling Dynamic Load Plate Test Using
A New Innovative Device
ارائه مدل بهينه سازي شبكه تعمير و نگهداري
در سيستم مديريت پل
Armoring in graded loosed grains river bed
ارزيابي عملكرد لرزه اي مخازن هوايي بتن مسلح آب با استفاده از تحليل ديناميكي
شبيه سازي وضعيت بحران هيدرولوژيك وهيدروليكي حوضه آبريزخشك
تحليل حساسيت وبهينه سازي ضريب انتقال سيستمهاي حمل آب و رسوب در حوضه آبريز
سراوان
گزينه يابي برتر منبع تامين آب شبكه آبياري تحت فشار غرب بهبهان با تاكيد بر شاخص هاي
كيفي منابع
استفاده از چندجمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
بررسی اثر تغییرات زاویه انحراف مهار بر رفتار سپرهاي فلزي
به روش المان محدود
برآورد و مقایسه ضرایب رفتار قابهای مهاربندی شده با المانهای کمانش ناپذیر
تاثير مد لسازي كاهش سختي بر نتايج تحليل تفاضل محدودي
آزمايش هاي اتساع حفره در خاك
غنی سازی نانورس ها با کربنات به منظور استفاده در پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی برای جذب آلاینده های فلز سنگین
بررسي طول جدايي جريان در سرريزهاي جانبي ساده و منقاري متقارن
بررسي ويژگي هاي بتن پلي استايرن منبسط شده سبك و بهينه سازي
طرح اختلاط آن با استفاده از پودر سيليس به عنوان فيلر
شبيه سازي كيفي رودخانه بابلرود با استفاده از نرم افزار MIKE 11
Building Structure and Fire Danger

بررسیکمانشارتجاعی صفحات فولادي بکار رفته در دیوارهاي برشیمرکببا
استفاده از روشرایلی- ریتز
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ديوارهاي حائل بنايي غير وزني
بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه
بررسي عددي روند تغييرات غلظت هوا در جريان هاي عبوري از روي شوت
بررسي تأثير سرعت وسائل نقليه بر خرابي روسازي هاي انعطاف پذير و ارائه متدولوژي
انتخاب پارامترهاي بارگذاري آزمايش شيارشدگي متناسب با سرعت عملكردي معابر
تخمین استحکام شکست مود ترکیبی یک نوع سیمان ساروجی ریزدانه
بررسي تأثير ارتفاع سرريزهاي جانبي تاج دايره اي بر روي ضريب شدت جريان

بررسی و مقایسه روشهای محاسبه تنش برشی در کانالهای قوسی شکل
بررسي اثر نوع كاني رس بر مقاومت فشاري بتن پلاستيك
بررسي اثر زبري هاي لوزي شكل بر عمق متناوب پرش هيدروليكي
Evaluation of undrained performance of fibre reinforced
Silty sand soil
بررسی پارامترهاي موثر بر رفتار مصالح هسته هاي آسفالتی در بارگذاري سه محوري
فشاري
تخمين انتشار متان از اولين سلول دفن بهداشتي در ايران
كاربرد روش بدون شبكه المانهاي طبيعي با درون ياب Non-Sibson در مدلسازی نشت آب از پی سد با دیواره آب بند
بررسي اثر فاصله درزهاي انقباضي بر ريسك وقوع ترك حرارتي در سدهاي
بتن غلتكي
محاسبه آب مورد نياز الگوي كشتهاي مختلف با روش پنمن مانتيث و
مقايسه آن با نتايج سند ملي آب ايران
ارايه رابطه اي نو جهت بررسي پديده روانگرايي با توجه به مقاومت حالت پايدار
Investigation the effect of new sheet piling on behavior
of highly-corroded steel sheet pile structures

استفاده از نتایج آزمایش پانچ برای ارزیابی غیرمستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ
تحليل و آناليز تغيير شكل ديوارهاي ديافراگمي و نشست سطح زمين در ايستگاههاي قطار
شهري اهواز
بررسي كاربرد روش نقاط محدود در مدلسازي جريان
آب هاي زيرزميني
ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهاي زیرزمینی (مطالعه موردي: مناطق آلوده
حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مرکزي استان آذربایجان غربی)
روش هاي شناسایی و استخراج موقعیت سازه هاي استراتژیک از طريق مدلسازي
داده هاي سنجش از دور
نفوذپذيري بتن غلتكي
شبيه سازي عددي تأثير پارامترهاي هيدروليكي بر الگوي جريان درآبگيري جانبي از
كانالهاي قوسي
Effects of Specimen Type and Dimensions on Compressive
Strength of Self Compacting Concrete
آنالیز المان محدود و بررسیاثرات ورق هاي تقویتی در اتصالات تیر به ستون فلنجی
تاثير تغيير موقعيت تراز پايه در رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده و قاب خمشي
ارزیابی شبکه حمل و نقل زمینی به هم پیوسته آسیا ، اروپا و آفریقا

ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ
(مطالعه موردي سد ستارخان)
ارزيابي زيرساختهاي حمل و نقل چند وجهي مرتبط با برنامه ريزي بلند مدت با استفاده از
شبيه سازي حمل و نقل اينترمدال دربندر شهيد رجايي
بررسی وابستگی تغییر شکل بستر سواحل ماسه ای با اندازه ذرات رسوب
بررسی رفتار ستونهای فولادی پر شده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه ای
بررسی اثر بارهای محوری مختلف عبوری از راههای کشور بر نتایج طراحی روسازی آسفالتی با نرم افزار Kenlayer
بررسي مزاياي استفاده از سيستم ساختماني قاب فولادي سبك (LSF) در صنعت ساختمان سازی کشور
اعمال اثر موج سینماتیک در هیدروگراف واحد خطی
مقايسه بتن خودتراكم و بتن معمولي از لحاظ خصوصيات مكانيكي
ارزيابي رابطه بين لنگر سفت شدگي اعمالي و كشش حاصل در پيچ اتصال MERO
استفاده از قاب خرپايي به جاي سيستم دوگانه در ساختما نهاي فولادي بلند تر از 15
طبقه
مقایسه رفتار پانل هاي ساندویچی 3D با پانل هاي معمولی در خمش و برش بررسي اثرتوف سربيشه بر روي خواص مكانيكي
و دوام بتن در شرايط محيطي مهاجم
بهينه سازي سدهاي بتني با استفاده از الگوريتم هاي گروه ذرات و ژنتيك
بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله بررسي آزمايشگاهي تاثير ژئوگريد در به تاخيرانداختن تركهاي انعكاسي
در روكشهاي آسفالتي
تخمین برخی از پارامتر های مقاومتی خاکهای ریزدانه با بکار گیری تحلیل منطق
فازی-شبکه عصبی
بررسي ارتباط هيدروليكي رودخانه كارون (مخزن) در محل سد كارون 3 و چشمههاي پايين
دست قبل و بعد از آبگيري سد
بررسی توزیع تنشهاي چسبندگی در تیر فولادي تقویت شده با پلیمر الیاف دار CFRP
بررسي ابعاد بحران ناشي از شكست سد و راهكارهاي مديريت آن
بررسي سيستم ميكروپايل مشبك در پايدارسازي شيروانيها و مقايسه فني- اقتصادي با
روش شمعهاي نگهبان
محاسبه فرکانسهای ورق مورب ایزوتروپیک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته با استفاده از ترکیب دو روش دیفرانسیل کوادریچر و اجزا محدود (3D-DQ-FEM)
ارزيابي استفاده از روش تراكم ديناميكي جهت بهسازي بزرگراه شمالي تبريز
پیش بینی میزان خزش در روسازی های آسفالتی به کمک
تئوری منطق فازی
Maintenance Prioritization of Sustainable Pavements
Incorporating Fuzzy Set
A robust method to estimate suitable values for the parameters of general MQ-RBF to solve SWEs

مروري بر روشهاي كنترل سيلاب با كمك GIS
جهت یابی مسیر رودخانه های فصلی در حوزه رودخانه کارون
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يك پل بتني چند دهانه با تكيه گاههاي الاستومري
و
درنظرگرفتن اندركنش خاك وسازه
An Upwind Cell Center Finite Volume Solver for Simulation of
Erosion and Deposition of Fine Non-Cohesive Sediments
SHEAR CAPACITY MODELING OF SELFCONSOLIDATING
CONCRETE BEAMS
مدل سازی امواج ناشی از باد با استفاده از مدل طیفی MIKE 21 SW
بررسی تاثیر عمق پایاب بر هندسه گودال آبشستگی در پایین دست کفبند
ارزیابی روشهاي عددي مختلف جهت تحلیل جریان Transient در مجاری تحت فشار
بررسي آزمايشگاهي رفتار بار- نشست پي هاي نواري مستقر بر خاك مسلح با ژئوگريد
برروي حفره
بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی
و کنترل آن با استفاده از آستانه لبه پهن
تعيين روابط ضريب تخليه سرريزهاي جانبي لبهپهن تخت در كانالهاي مستطيلي با ورودي
گردشده
بررسي وضعيت ايمني استان هاي كشور در حمل و نقل جاده اي
بررسي تغييرات نيروي ديناميكي چرخ - ريل در اندركنش
ديناميكي خط و قطار با سرعتهاي بالا
تغییرات مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بر حسب میزان شکل پذیری سازه
Reinforcement of Plates with Various Aspect Ratios against
Elastic Axial Buckling using Externally Bonded FRP Patches
مدل سازي بارش-رواناب با استفاده از روش شبكه عصبي فازي تطبيقي موجكي
و مقايسه آن با روش هاي شبكه عصبي موجكي و شبكه عصبي فازي تطبيقي
A stochastic approach for determination of settlement under
strip footings resting on loose granular media using fractals
طراحی و آزمايش دستگاه تست چسبندگی اسلاری سيل
تاثیر افزودن خردههاي لاستیک بر پارامترهاي دینامیکی خاکهاي ماسهاي
پیش بینی عمر خستگی در آزمایشهای خمشی با استفاده از روش منطق فازی
ارزيابي پتانسيل روانگرايي در استان گلستان به كمك تست هاي درجا
و آزمايشگاهي
The Effects of Steel Amount of the Concrete Precast 3D Panel
Welded Wire Frame on their Nonlinear and Seismic Behaviors
بررسی تاثیر خصوصیات هیدرولیکی جتبر ژئومتري تراژکتوري در
جتهاي دایرهاي مستغرق در منابع آب پذیرنده
ارزيابي اثرات لايروبي اضافي جهت حفاظت پاي اسكله هاي ديواري بلند در پايداري سازه
تحت اثر نيروهاي جانبي
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مؤثر بر نيروي بالارانش(بركنش) شمع در خاك
ماسه اي (دکتر مسعود مکارچیان ، پیمان خادمی سنگانی)
بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی سبک بادبندی شده با تسمه فولادی
The Effects of Stiffness Alteration of the 1st Floor in the
Concrete Precast 3D Panel System Supported on RC Frames on
its Seismic Responses
The Effect of Direction of Orthogonal Horizontal Components
of Earthquake on the Nonlinear Response of Skewed Bridges
بررسی رفتار قابهای نیمه - صلب تحت رکوردهای نزدیک گسل
استفاده از منطق فازی جهت برآورد انتشار طولی در آبراهه های طبیعی
تجربه ایجاد کلاستر برای اجرای برنامه های MATLAB به صورت توزیع شده برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده مهندسی خلیج فارس بوشهر بررسي پايداري قابهاي مهاربندي شده واگرا با پيوندهاي قائم جفت
(DV-EBF)
Modeling of Fundamental Behaviour of Pre-stressed FRP-Confined Concrete and Its Stress-Strain Curve
برآورد حجم رسوب معلق ورودي به مخزن سد کرخه
بررسی تأثیر بنتونیت و خاکستر بادي (Fly Ash) در کاهش آب انداختگی (Bleeding) دوغابهای سیمانی
بررسی معایب آزمون برش مستقیم و تاثیر آنها بر روی نتایج پارامترهای مقاومت برشی
بررسي تغييرات زماني پروفيل آبشستگي بستر چسبنده
پاياب سرريزهاي قائم
تعيين ضريب رفتار ديوارهاي برشي فولاديِ بدون سخت كننده (محمد زمان کبیر ، رامین محمودزاده)
ارزيابي شش مولف هاي ركورد زلزله هاي نزديك گسل
ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 MODIFIED
COEFFICIENT EQUIVALENT NONLINEAR PROCEDURE
FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES
Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams
Strengthened by CFRP Sheets
Study on Vibration Isolation Systems for Sensitive Equipment
ارتباط تغییرات مورفولژی رودخانه با تراز کاهی بستر آن به روش آماری

بررسي آزمايشگاهي تعيين افت در مجراي تخليه كننده تحتاني سد
تعیین جریانهاي زیست محیطی مصالح ساختمانی

روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته با فرمول بندی مختلط
در تحلیل مسائل کشسانی صفحه ای
Conservation Properties of Unsteady Open Channel Flow Equations
تحلیل جریان متغیر مکانی فوق بحرانی در کانالها و سرریزهای جانبی
استفاده از سطوح گسيختگي انتقالي- دوراني در مسائل تحليل حدي مرز بالا
تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی کربنی و تولیدلجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده
مقایسه بین همگرایی بخشی از تونل متروی کرج با نتایج حاصل از روش های عددی
نمره دهی زیست محیطی و اقتصادي اسکلتهاي ساختمانی
با استفاده از روش ارزیاب یچرخه عمر
بررسي قابليت اطمينان لرزهاي در پلهاي بتني با استفاده از آناليز ديناميكي فزاينده
تأثير اندركنش خاك و سازه بر صحت نتايج تحليل استاتيكي غير خطي در استاندارد
ASCE 41
بررسی روابط تحلیلی حاکم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی
Automatic Calibration of Semi-Distributed Conceptual
Rainfall –Runoff Model Using MOSCEM Algorithm
استفاده از روش بدون شبکه RBF در برآورد میزان تراوش سدهای خاکی مطالعه موردی : سد ستارخان
ارزيابي لرزه اي سازه هاي بنايي ساخته شده بر روي خاكهاي رمبنده
بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP
تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری
مدلسازی محاسبه زمان توقف اتوبوس در ایستگاههای
اتوبوسرانی شهری
(مطالعه موردی : خط ١ اتوبوس تندرو شهر تهران)
Using of adaptive neuro-fuzzy inference system for
rainfall-runoff modeling
بررسي تأثير شكل و اندازه و اندازه بزرگترين سنگدانه بر مقاومت فشاري نمونههاي بتني
استفاده از مخزن هضم بی هوازی برای تثبیت پسماند غذایی
Behaviour of High-Strength Concrete Squat Shear Walls
Subjected to Reversed Cyclic Loading – An Experimental Study
ارزيابي تاثير پارامترهاي مختلف هيدرولوژيكي بر رواناب
حوضه هاي آبريز بوسيله مدل SWAT
The Development of a Hierarchical Car-following Model of
Traffic Behavior on Freeways and Expressways
Evaluation of Compression Member Buckling and Post-
Buckling Behavior Using Artificial Neural Network
Solution of Two-Dimensional Shallow Water Equations by TVD-MacCormack Scheme
Degradation at the Composites Interfacial Zones - A Micromechanical Computational Evaluation Procedure
Arterial Travel Time Prediction with State-Space Neural
Networks under Time-variant Turn Movements
Achieving Optimum Rutting Resistance of Bitumen Using
Oxidation and Polymers - A Laboratory Study
Improving Fatigue Performance of Bitumen by Binary Modification
A Study on the Use of Orthogonal Pairs of Rods on Concave Beds
(OPRCB) as a Base Isolation Device for Buildings Systems
Multiscale Mechanics of Adhesion and Interface for Structural, Biomaterials and Biological Systems

 

برای دریافت مقالات اینجا را کلیک کنید

مقالات

لازم به ذکر است که این صفحه مربوط به فهرست موضوعی مقالات        می باشد

.................................................................................................................

<< برای ارائه نظرات به بخش وبلاگ بروید >> 

 

 

 

خانه 

مقالات 

 

کتابخانه 

نرم افزار 

 

پروژه های کاربردی 

 

وبلاگ 

 

تماس با ما 

 

 

گزارش تخلف
بعدی